Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 51 55 253


Α) Πηνία ανάφλεξης (πολλαπλασιαστές) για συστήματα ανάφλεξης χωρίς διανομέα

 

Στο πλαίσιο της πλήρως ηλεκτρονικής ανάφλεξης, τα πηνία ανάφλεξης χωρίς διανομέα ενεργοποιούνται απευθείας από την αντίστοιχη μονάδα ελέγχου. Η εταιρεία BERU διαθέτει τις εξής εκδόσεις:

 

1) Πηνία ανάφλεξης για υποδοχή μπουζί (Pencil Coils)

 

Τεχνικά χαρακτιριστικά:
 • Εγκατάσταση απευθείας στο μπουζί
 • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
 • Υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής για ιδανική αναλογία βάρους όγκου
 • Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος με ή χωρίς ηλεκτονική ομάδα

 

2) Πηνία ανάφλεξης με συνδετήρα (Plug top Coils)

 

Τεχνικά χαρακτιριστικά:

 • Εγκατάσταση απευθείας στο μπουζί
 • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
 • Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος με ή χωρίς συνδετήρα μπουζί σε αντιπαρασιτική προστασία και ηλεκτονική μονάδα

 

3) Ράγες Πηνίων (Coil Rails)

Τεχνικά χαρακτιριστικά:

 • Εύκολη εγκατάσταση στον κινητήρα
 • Ως σύστημα διπλού ή μονού σπινθήρα

 

4) Πολλαπλασιαστές τύπου μπλόκ (Block rails)

Πηνία ανάφλεξης 4 κυλίνδρωνγια ανάφλεξη χωρίς διανομέα.

 

Τεχνικά χαρακτιριστικά:

 • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
 • Διανομή υψηλής τάσης σε ηρεμία
 • Πηνία ανάφλεξης διπλού σπινθήρα με και χωρίς ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα για οχήματα 4, 5 και 6 κυλίνδρων

 

 Πηνία ανάφλεξης 5 κυλίνδρων για ανάφλεξη χωρίς διανομέα

 

 Πηνία ανάφλεξης 6 κυλίνδρων για ανάφλεξη χωρίς διανομέα (σύστημα διπλού σπινθήρα)

 Β) Πηνία ανάφλεξης (πολλαπλασιαστές) για συστήματα ανάφλεξης με διανομέα

Στα πηνία ανάφλεξης με διανομέα, η υψηλή τάση που παράγεται, διοχετεύεται από το πηνίο στο διανομέα ανάφλεξης. Ο διανομέας ανάφλεξης διανέμει αυτή την υψηλή τάση στους αντίστοιχους αναφλεκτήρες.

 

1) Πηνία ανάφλεξης ενός σπινθήρα (Single ended coils)


Το πηνίο ανάφλεξης με διανομέα της Beru, η εξέλιξη του κλασικού κυλινδρικού πολλαπλασιαστή - για οχήματα με σύστημα ανάφλεξης τρανζίστορ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
 • Για οχήματα με σύστημα ανάφλεξης τρανζίστορ
 • Υψηλής ποιότητας υλικά κατσκευής για ιδανική αναλογία βάρους - όγκου
 • Με προσαρτημένη ή ενσωματωμένη ηλετρονική μονάδα

 


2)
Κυλινδρικά πηνία ανάφλεξης (Bottle coils)

Τα κυλινδρικά πηνία ανάφλεξης είναι η απόλυτα δοκιμασμένη λύση για οχήματα παλαιότερων γενιών με ελεγχόμενη μέσω επαφών ανάφλεξη με μπαταρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
 • Περιστροφική διανομή υψηλής τάσης
 • Για οχήματα παλαιότερων γενεών με ελεγχόμενη μεχω επαφών ανάφλεξη με μπαταρία
 • Απόλυτα δοκιμασμένη λύση

Επικοινωνία

Τεχνοανταλλακτική

Ρόδου 170
Αθήνα, 104 43
210 51 55 253
210 51 45 824

Social Media